Tu załadowany zostanie formularz CRM

Masz prawo do


umorzenia przyszłych kosztów oraz odsetek pozostałych do końca okresu obowiązywania umowyZWROTu WSZYSTKICH ODSETEK, KOSZTÓW ORAZ PROWIZJI OD KREDYTÓW JUŻ SPŁACONYCH, a także W TRAKCIE SPŁATYzmniejszenia comiesięcznej raty nawet o połowę DZIĘKI ANULOWANIU ODSETEK, również dla nowych pożyczek


Spłacania jedynie kapitału oraz wydania pieniędzy ze zwrotu banku jak Ci się tylko podoba

Sankcja Kredytu DarmowegoWolni od prowizji, odsetek i innych kosztów, które ponosimy na rzecz banku.

W polskim prawie istnieje tzw. Sankcja Kredytu Darmowego,która chroni przed skutkami nieprawidłowych zapisów, jakie bank umieścił w Twojej umowie.

Zdecydowana większość umów kredytu konsumenckiego zawiera błędy, a prawo jest po Twojej stronie. I wcale nie dotyczy to tylko aktualnie spłacanego kredytu, ale również tych już spłaconych.

Jeżeli w Twojej umowie znajduje się choć jeden błąd możesz uzyskać całkowicie darmowy kredyt!przykłady zwrotów

Kwota kredytu

50 tys. zł
Twoja miesięczna rata spadnie o:
326,61 zł
Szacunkowa kwota zwrotu
20 210 zł


Anulowane przyszłe odsetki
19 020

Twoja łączna korzyść finansowa

Kwota kredytu

100 tys. zł
Twoja miesięczna rata spadnie o:
614,20 zł
Szacunkowa kwota zwrotu
32 486 zł


Anulowane przyszłe odsetki
41 984

Twoja łączna korzyść finansowa

Kwota kredytu

200 tys. zł
Twoja miesięczna rata spadnie o:
0 zł
Szacunkowa kwota zwrotu
108 400 zł


Kredyt spłacony
w ostatnich
12 miesiącach

Twoja łączna korzyść finansowa

Zwrot prowizji za spłatę przed czasem

Kwota zwrotu prowizji i innych kosztów kredytu obliczana jest proporcjonalnie, dlatego możesz odzyskać część kosztów kredytu za okres pozostały do spłaty według umowy.

Banki tylko w sporadycznych przypadkach udzielają zwrotu dodatkowych kosztów kredytu automatycznie. W większości przypadków należy złożyć odpowiedni wniosek, na który niestety nadal część kredytobiorców dostaje odmowną odpowiedź.

Wyślij nam swój Raport BIK, bezpłatnie ocenimy szanse na zwrot kosztów kredytów, a jeśli sprawę zweryfikujemy pozytywnie, pomożemy Ci w odzyskiwaniu należnych kwot. 

Sprawdzamy kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, chwilówki, zarówno w rodzimej walucie jak i obcej, spłacone w ciągu ostatnich 10 lat, dzięki czemu wielu naszych Klientów odzyskuje znaczące kwoty zwrotu!

Jak działamy

Bezpłatnie analizujemy Twoją umowę lub umowy kredytowe zawarte po 18 grudnia 2011 r.


Podpisujemy umowę o świadczenie usług prawnych w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.


Składamy pozew przeciwko bankowi oraz oświadczenie o naruszeniu obowiązków wynikających z art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.


Płacisz tylko i wyłącznie za efekt, po wygranej w Sądzie oraz wypłacie przez bank!
W przypadku przegranej nie ponosisz żadnych opłat ani ryzyka.


JAK POMAGAMY

Informacje przekazane przez Ciebie w formularzu, mailu lub telefonicznie pozwolą nam na przedstawienie właściwej oferty.

Na co dzień współpracujemy z kancelariami prawnymi, doradcami kredytowymi oraz finansowymi, dzięki czemu dokładnie znamy ich ofertę, możliwości oraz aktualne obłożenie.


Przykład spłaconej pożyczki
Kredyt w wysokości 34 000 zł wygenerował 22 806 zł kosztów.
Zwrot banku to około 12 543 zł dla klienta!
Wynagrodzenie kancelarii wyniosło 45% wartości sporu.

Przykład wciąż spłacanej pożyczki
Kredyt w wysokości 50 000 zł wygenerowałby łącznie 39 230 zł kosztów.
Szacunkowa kwota zwrotu to około 20 210 zł,anulowane przyszłe odsetki w wysokości 19 020 zł. Miesięczna rata spadnie o 326,61 zł.

Wszystko zależy od kwoty kredytu, okresu, czy rodzaju umowy, dlatego dokładniejsze wyliczenia i warunki zwrotu banku podamy Ci po analizie umowy.
W celu weryfikacji umowy lub umów kredytowych prosimy o przesłanie ich kopii, skanu lub czytelnych zdjęć poprzez formularz na dole strony lub mailem.

W przypadku zabezpieczenia pliku hasłem (co zalecamy), prosimy o przesłanie go w osobnej wiadomości podając te same dane kontaktowe, mailem lub przez facebook- jesteśmy elastyczni :)

Możesz ją również przekazać po rozmowie z nami, wystarczy Twój numer telefonu przesłany formularzem. Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.

Polityka prywatności
Większość banków umożliwia pobranie kopii umów kredytowych poprzez portal klienta. Po zalogowaniu się do swojego banku odszukaj w Menu pozycji z Wnioskami, Umowami, Dokumentami lub Kredytami.

Gdyby nie było takiej możliwości możesz wystąpić o kopię również poprzez formularz kontaktowy na stronie banku, listownie lub osobiście w większości placówek.

Występując o kopię umowy kredytowej nie musisz podawać powodu, więc nie ma obawiaj się, że bank odmówi jej wydania.
Możliwość odzyskania prowizji weryfikujemy na podstawie raportu historii kredytowej ze strony Biura Informacji Kredytowej www.bik.pl – koszt tego raportu (54 zł) pokrywa Kancelaria.

Następnie po przeanalizowaniu Twojej historii możemy określić, które kredyty oraz chwilówki kwalifikują się do zwrotu kosztów.

Po podpisaniu umowy oraz udzieleniu pełnomocnictw występujemy przygotowujemy odpowiednie dokumenty w celu uzyskania zwrotu nadpłaconej prowizji. Podpisanie umowy może odbyć się bez wychodzenia z domu.
Kredyt udzielany na cele prywatne tj. niezwiązane z działalnością gospodarczą i zawodową. Kredytem konsumenckim jest zarówno kredyt ratalny (np. na zakup określonego towaru)* jak i kredyt gotówkowy.

Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:
1. Umowę pożyczki.
2. Umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego.
3. Umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia.
4. Umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.
5. Umowę o kredyt odnawialny.

* Nie jest możliwe wykorzystanie Sankcji Darmowego Kredytu w odniesieniu do kredytu hipotecznego czy leasingu.
Sankcję kredytu darmowego reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 126 poz. 715).

Art. 45. [Sankcja kredytu darmowego]

1. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.
2. Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.
3. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:
1) pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;
2) dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, konsument ponosi koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie.
5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Wywiad z prawnikiem:

Pytanie na śniadanie - Kredyty nieważne?


PODSUMUJMY

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja umowa kredytu konsumenckiego (gotówkowego) z bankiem zawiera niedozwolone klauzule, wyślij ją do nas.

Bezpłatnie przeanalizujemy wszystkie jej zapisy, a jeśli znajdziemy błędy, będziemy mogli odzyskać poniesione przez Ciebie koszty kredytu i zmniejszyć przyszłe raty nawet o połowę!


Tu załadowany zostanie formularz CRM


______________________________

Sankcjeo.pl

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa