Tu załadowany zostanie formularz CRM

co możesz zyskać?


umorzenie przyszłych kosztów oraz odsetek pozostałych do końca okresu obowiązywania umowyZWROT WSZYSTKICH ZAPŁACONYCH PRZEZ CIEBIE ODSETEK, KOSZTÓW ORAZ PROWIZJIzmniejszenie comiesięcznej raty nawet o połowę


Spłacasz tylko kapitał!

Kwota kredytu

50 tys. zł
Twoja miesięczna rata spadnie o:
326,61 zł
Szacunkowa kwota zwrotu
20 210 zł


Anulowane przyszłe odsetki
19 020

Twoja łączna korzyść finansowa

Kwota kredytu

100 tys. zł
Twoja miesięczna rata spadnie o:
614,20 zł
Szacunkowa kwota zwrotu
32 486 zł


Anulowane przyszłe odsetki
41 984

Twoja łączna korzyść finansowa

Kwota kredytu

200 tys. zł
Twoja miesięczna rata spadnie o:
0 zł
Szacunkowa kwota zwrotu
108 400 zł


Kredyt spłacony
w ostatnich
12 miesiącach

Twoja łączna korzyść finansowa

nasze wynagrodzenie

Bezpłatnie analizujemy Twoją umowę lub umowy kredytowe zawarte po 18 grudnia 2011 r.


Podpisujemy umowę o świadczenie usług prawnych w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.


Składamy pozew przeciwko bankowi oraz oświadczenie o naruszeniu obowiązków wynikających z art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.


Płacisz tylko i wyłącznie za efekt, po wygranej w Sądzie oraz wypłacie przez bank!
W przypadku przegranej nie ponosisz żadnych opłat ani ryzyka.


Jak pomagamy ?


W polskim prawie istnieje tzw. Sankcja Kredytu Darmowego, która chroni przed skutkami nieprawidłowych zapisów, jakie bank umieścił w Twojej umowie.

Zdecydowana większość umów kredytu konsumenckiego zawiera błędy, a prawo jest po Twojej stronie. I wcale nie dotyczy to tylko aktualnie spłacanego kredytu, ale również tych już spłaconych.

Jeżeli w Twojej umowie znajduje się choć jeden błąd możesz uzyskać całkowicie darmowy kredyt!

Wolny od prowizji, odsetek i innych kosztów, które ponosisz na rzecz banku.


Jak działamy ?

Informacje przekazane przez Ciebie w formularzu, mailu lub telefonicznie pozwolą nam na przedstawienie właściwej oferty.

Na co dzień współpracujemy z kancelariami prawnymi, doradcami kredytowymi oraz finansowymi, dzięki czemu dokładnie znamy ich ofertę, możliwości oraz aktualne obłożenie.


Przykład spłaconej pożyczki
Kredyt w wysokości 34 000 zł wygenerował 22 806 zł kosztów.
Zwrot banku to około 12 543 zł dla naszego klienta!
Nasze wynagrodzenie wyniosło 45% wartości sporu.

Przykład wciąż spłacanej pożyczki
Kredyt w wysokości 50 000 zł wygenerowałby łącznie 39 230 zł kosztów.
Szacunkowa kwota zwrotu to około 20 210 zł, anulowane przyszłe odsetki w wysokości 19 020 zł. Miesięczna rata spadnie o 326,61 zł.

Wszystko zależy od kwoty kredytu, okresu, czy rodzaju umowy, dlatego dokładniejsze wyliczenia i warunki zwrotu banku podamy Ci po analizie umowy.
W celu weryfikacji umowy lub umów kredytowych prosimy o przesłanie ich kopii, skanu lub czytelnych zdjęć poprzez formularz na dole strony lub mailem.

W przypadku zabezpieczenia pliku hasłem (co zalecamy), prosimy o przesłanie go w osobnej wiadomości podając te same dane kontaktowe, mailem lub przez facebook - jesteśmy elastyczni :)

Możesz ją również przekazać po rozmowie z nami, wystarczy Twój numer telefonu przesłany formularzem. Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.

Polityka prywatności
Większość banków umożliwia pobranie kopii umów kredytowych poprzez portal klienta. Po zalogowaniu się do swojego banku odszukaj w Menu pozycji z Wnioskami, Umowami, Dokumentami lub Kredytami.

Gdyby nie było takiej możliwości możesz wystąpić o kopię również poprzez formularz kontaktowy na stronie banku, listownie lub osobiście w większości placówek.

Występując o kopię umowy kredytowej nie musisz podawać powodu, więc nie ma obawiaj się, że bank odmówi jej wydania.
Muszą być spełnione poniższe warunki:

1. Kwota kredytu przekracza 30 tysięcy złotych i nie jest wyższa niż 255 000 zł.
2. Jest to kredyt konsumencki zawarty po 18 grudnia 2011 r.
3. Umowa zawiera przynajmniej jeden niedozwolony zapis.
4.Jest w trakcie spłaty lub nie minął rok od spłaty.

Główne błędy w umowach to:

Brak danych, rodzaju kredytu, czasu obowiązywania umowy, terminów wypłaty i spłaty środków, rzeczywistej rocznej stopy procentowej, zasady i terminy spłaty kredytu, błędy w wysokości opłat pobieranych od konsumenta w związku z opóźnieniem w spłacie kredytu, błędna wysokość odsetek i kosztów pozaodsetkowych, czy doliczanie do kwoty udzielonego kredytu prowizji, która następnie została oprocentowana.

Wywiad z prawnikiem:

Pytanie na śniadanie - Kredyty nieważne?

Sankcję kredytu darmowego reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 126 poz. 715).

Art. 45. [Sankcja kredytu darmowego]

1. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.
2. Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.
3. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:
1) pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;
2) dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, konsument ponosi koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie.
5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Wywiad z prawnikiem:

Pytanie na śniadanie - Kredyty nieważne?

Kredyt udzielany na cele prywatne tj. niezwiązane z działalnością gospodarczą i zawodową. Kredytem konsumenckim jest zarówno kredyt ratalny (np. na zakup określonego towaru)* jak i kredyt gotówkowy.

Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:
1. Umowę pożyczki.
2. Umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego.
3. Umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia.
4. Umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.
5. Umowę o kredyt odnawialny.

* Nie jest możliwe wykorzystanie Sankcji Darmowego Kredytu w odniesieniu do kredytu hipotecznego czy leasingu.


PODSUMUJMY

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja umowa kredytu konsumenckiego (gotówkowego) z bankiem zawiera niedozwolone klauzule, wyślij ją do nas.

Bezpłatnie przeanalizujemy wszystkie jej zapisy, a jeśli znajdziemy błędy, będziemy mogli odzyskać poniesione przez Ciebie koszty kredytu i zmniejszyć przyszłe raty nawet o połowę!


Tu załadowany zostanie formularz CRM


______________________________

      Sankcjeo.pl

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa