Tu załadowany zostanie formularz CRM

Masz prawo do


umorzenia przyszłych kosztów oraz odsetek pozostałych do końca okresu obowiązywania umowyZWROTu WSZYSTKICH ODSETEK, KOSZTÓW ORAZ PROWIZJI OD KREDYTÓW JUŻ SPŁACONYCH, a także W TRAKCIE SPŁATYzmniejszenia comiesięcznej raty nawet o połowę DZIĘKI ANULOWANIU ODSETEK, również dla nowych pożyczek


Spłacania jedynie kapitału oraz wydania pieniędzy ze zwrotu banku jak Ci się tylko podoba

Sankcja Kredytu Darmowego


Wolni od prowizji, odsetek i innych kosztów, które ponosimy na rzecz banku.

Ustawa o kredytach konsumenckich, a dokładnie art. 45 tej ustawy chroni przed skutkami nieprawidłowych zapisów, jakie bank umieścił w umowie.

Co trzeci konsument w Polsce posiada kredyt, co daje ponad 12 mln umów łącznie i zdecydowana większość konsolidowanych, częściowo spłaconych lub spłacanych kredytów zawiera błędy.

Przesyłając nam umowę do bezpłatnej analizy masz gwarancję braku opłat wstępnych, zaliczek, czy kosztów procesowych. Nasze wynagrodzenie zapłacisz dopiero po prawomocnym wyroku oraz zwrocie kosztów przez bank.

Jeżeli w Twojej umowie znajduje się choć jeden błąd możesz uzyskać całkowicie darmowy kredyt.

Prawo jest po Twojej stronie!


przykłady zwrotów

Kwota kredytu

50 tys. zł
Twoja miesięczna rata spadnie o
326,61 zł
Szacunkowa kwota zwrotu
20 210 zł


Anulowane przyszłe odsetki
19 020

Twoja łączna korzyść finansowa

Kwota kredytu

100 tys. zł
Twoja miesięczna rata spadnie o
614,20 zł
Szacunkowa kwota zwrotu
32 486 zł


Anulowane przyszłe odsetki
41 984

Twoja łączna korzyść finansowa

Kwota kredytu

200 tys. zł
Kredyt spłacony w
2023 r.
Wartość odsetek
88 640 zł


Prowizja banku
19 760 zł

Twoja łączna korzyść finansowa

przykłady zwrotów

Kwota kredytu

50 tys. zł
Twoja miesięczna rata spadnie o
326,61 zł
Szacunkowa kwota zwrotu
20 210 zł


Anulowane przyszłe odsetki
19 020 zł

Twoja łączna korzyść finansowa

Kwota kredytu

100 tys. zł
Kredyt spłacony w
2023 r.
Wartość odsetek
62 010 zł


Prowizja banku
12 460 zł

Twoja łączna korzyść finansowa

Zwrot prowizji za spłatę przed czasem

Kwota zwrotu prowizji i innych kosztów kredytu obliczana jest proporcjonalnie, dlatego możesz odzyskać część kosztów kredytu za okres pozostały do spłaty według umowy.

Banki tylko w sporadycznych przypadkach udzielają zwrotu dodatkowych kosztów kredytu automatycznie. W większości przypadków należy złożyć odpowiedni wniosek, na który niestety nadal część kredytobiorców dostaje odmowną odpowiedź.

Wyślij nam swój Raport BIK, bezpłatnie ocenimy szanse na zwrot kosztów kredytów, a jeśli sprawę zweryfikujemy pozytywnie, pomożemy Ci w odzyskiwaniu należnych kwot. 

Sprawdzamy kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, chwilówki, zarówno w rodzimej walucie jak i obcej, spłacone w ciągu ostatnich 10 lat, dzięki czemu wielu naszych Klientów odzyskuje znaczące kwoty zwrotu!

Kredyty Walutowe
CHF, EUR, $

"0 zł na START"

Współpraca z nami to brak opłat początkowych oraz w toku procesu, płacisz tylko i wyłącznie za efekt. Unieważnij z nami swój kredyt i odzyskaj to co Ci się należy!

Wynagrodzenie

To co nas wyróżnia to sposób rozliczeń, ponieważ działamy wyłącznie w modelu "success fee".
Nie ponosisz żadnych opłat dopóki nie zdobędziemy utraconych pieniędzy.

Prawomocne wyroki

Obecnie sądy w całej Polsce wydają wyroki przychylne kredytobiorcom, dlatego banki proponują niekorzystne ugody. Uważaj na takie propozycje!

86 mld zł

Wartość kredytów we frankach szwajcarskich, których jest łącznie około 340 tys. oraz kredyty hipoteczne w euro, o wartości 18 mld zł.

Stać Cię na finansowanie banku?

Jak działamy

Bezpłatnie analizujemy Twoją umowę lub umowy kredytowe.


Podpisujemy umowę o świadczenie usług prawnych w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.


Składamy pozew przeciwko bankowi oraz oświadczenie o naruszeniu obowiązków wynikających z ustawy.


Płacisz tylko i wyłącznie za efekt, po wygranej w Sądzie oraz wypłacie przez bank!
W przypadku przegranej nie ponosisz żadnych opłat ani ryzyka.


JAK POMAGAMY

Informacje przekazane przez Ciebie w formularzu, mailu lub telefonicznie pozwolą nam na przedstawienie właściwej oferty.

Na co dzień współpracujemy z kancelariami prawnymi, doradcami kredytowymi oraz finansowymi, dzięki czemu dokładnie znamy ich ofertę, możliwości oraz aktualne obłożenie.

Pamiętaj, że przez cały proces z naszej strony masz opiekuna, który zawsze udzieli Ci odpowiedzi na pytania lub informacji o aktualnym statusie Twojej sprawy. 


Większość banków umożliwia pobranie kopii umów kredytowych poprzez portal Klienta. Po zalogowaniu się do swojego banku odszukaj w Menu pozycji z Wnioskami, Umowami, Dokumentami lub Kredytami.

Gdyby nie było takiej możliwości możesz wystąpić o kopię również poprzez formularz kontaktowy na stronie banku, listownie lub osobiście w większości placówek.

Występując o kopię umowy kredytowej nie musisz podawać powodu, więc nie ma obawiaj się, że bank odmówi jej wydania.
W celu weryfikacji umowy lub umów kredytowych prosimy o przesłanie ich kopii, skanu lub czytelnych zdjęć poprzez formularzna dole strony lub mailem.

W przypadku zabezpieczenia pliku hasłem (co zalecamy), prosimy o przesłanie go w osobnej wiadomości podając te same dane kontaktowe, mailemlub przez facebook- jesteśmy elastyczni :)

Możesz ją również przekazać po rozmowie z nami, wystarczy Twój numer telefonu przesłany formularzem. Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.

Polityka prywatności
Przykład spłaconej pożyczki
Kredyt w wysokości 34 000 zł wygenerował 22 806 zł kosztów.
Zwrot banku to około 12 543 zł dla klienta!
Wynagrodzenie kancelarii wyniosło 45% wartości sporu.

Przykład wciąż spłacanej pożyczki
Kredyt w wysokości 50 000 zł wygenerowałby łącznie 39 230 zł kosztów.
Szacunkowa kwota zwrotu to około 20 210 zł,anulowane przyszłe odsetki w wysokości 19 020 zł. Miesięczna rata spadnie o 326,61 zł.

Wszystko zależy od kwoty kredytu, okresu, czy rodzaju umowy, dlatego dokładniejsze wyliczenia i warunki zwrotu banku podamy Ci po analizie umowy.

- Pomoc w uzyskaniu od banku pełnej dokumentacji koniecznej do dochodzenia przysługujących roszczeń.

- W zależności od sytuacji i zasadności przerwanie biegu przedawnienia.

- Podjęcie próby polubownego i korzystnego dla Ciebie zakończenia sporu z bankiem.

- Przygotowanie pozwu, pism procesowych w toku sprawy, apelacji lub odpowiedzi na apelację.

- Reprezentacja przez doświadczonego w sprawach kredytów frankowych radcę prawnego na każdym terminie rozprawy przed Sądem I i II instancji.

- Bezpośredni kontakt do radcy prawnego prowadzącego sprawę.

- Reprezentację przed Sądem Najwyższym w przypadku skargi kasacyjnej wniesionej przez Bank.

- Reprezentacje w postępowaniu egzekucyjnym w razie potrzeby rozliczenia z bankiem.

- Pomoc w uzyskaniu oświadczenia banku o wygaśnięciu zabezpieczenia hipotecznego oraz pomoc w złożeniu wniosku do księgi wieczystej o wykreślenie hipoteki.

- Reprezentacja przed Sądem I i II instancji w przypadku powództwa banku o roszczenia z tytułu korzystania przez klienta z kapitału.

Możliwość odzyskania prowizji weryfikujemy na podstawie raportu historii kredytowej ze strony Biura Informacji Kredytowej www.bik.pl – koszt tego raportu (54 zł) pokrywamy po podpisaniu umowy.

Następnie po przeanalizowaniu Twojej historii możemy określić, które kredyty oraz chwilówki kwalifikują się do zwrotu kosztów.

Po podpisaniu umowy oraz udzieleniu pełnomocnictw występujemy przygotowujemy odpowiednie dokumenty w celu uzyskania zwrotu nadpłaconej prowizji. Podpisanie umowy może odbyć się bez wychodzenia z domu.
Sankcję kredytu darmowego reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 126 poz. 715).

Art. 45. [Sankcja kredytu darmowego]

1. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

2. Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.
3. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:
1) pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;
2) dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, konsument ponosi koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie.
5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Wywiad z prawnikiem:
Pytanie na śniadanie - Kredyty nieważne?

Kredyt udzielany na cele prywatne tj. niezwiązane z działalnością gospodarczą i zawodową. Kredytem konsumenckim jest zarówno kredyt ratalny (np. na zakup określonego towaru)* jak i kredyt gotówkowy.

Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:


- Umowę pożyczki.
- Umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego.
- Umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia.
- Umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.
- Umowę o kredyt odnawialny.

* Nie jest możliwe wykorzystanie Sankcji Darmowego Kredytu w odniesieniu do kredytu hipotecznego czy leasingu.


PODSUMUJMY

Chcesz sprawdzić, czy Twoja umowa lub umowy kredytowe zawierają niedozwolone klauzule, czy będziemy mogli je unieważnić oraz ile Ci się za to oraz wcześniejszą spłatę należy?
Wyślij je do nas poprzez formularz kontaktowy lub mailem.
Bezpłatnie przeanalizujemy wszystkie jej zapisy, a jeśli znajdziemy błędy, będziemy mogli odzyskać poniesione przez Ciebie koszty kredytu i zmniejszyć przyszłe raty nawet o połowę!


Tu załadowany zostanie formularz CRM


______________________________
Anna Ochał

Sankcjeo.pl